Jättipaketti josta ei puhuta

Alle linkattu EU:n komission suunnittelema niin sanottu ilmastopaketti maksaa yhteensä arviolta 2 biljoonaa euroa. Eikä se hinta varmaan tuohon jää.


EU toimii kuin tarujen Münchhausen. Hän nosti itseään tukasta pysyäkseen ratsuineen ilmassa. EU tekee jäsenmaiden myöntämien varojen kanssa samaa politiikkaa.


Erona on vain se, että sadun Münchhausen ei käynyt ihmisten kukkarolla.

Mutta paketti on jäsenvaltioille niin kallis, että vähävaraisempien kansalaisten elinkustannusten tueksi ollaan perustamassa noin 70 miljardin euron erillisrahasto.

Jos rahasto rahoitetaan esim. päästökaupalla, se nostaa väistämättä energian hintaa ja sen kautta elinkustannuksia kautta linjan.

EU:n hattutemput perustuvat siihen, että komissio rahoittaa aina kaikki operaationsa jäsenmaiden antamilla takuilla ja suostumuksella.


Joskus tämä kehitys on pakko pysäyttää. Eihän tässä maailmassa pelkän velan otolla pärjää. Mutta nimenomaan sitä EU tekee eikä juuri kukaan aseta tätä pitkää linjaa kyseen alaiseksi.

Kyllä minä ihmettelen.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3541

Uusi koronarokote tunkemassa markkinoille

Uusi ranskalais-itävaltalainen koronarokote saattaa mullistaa nykyisen rokotemarkkinan.

Kyseessä on siinä mielessä perinteinen rokote, että se valmistetaan tapetuista koronaviruksista jo laajalti mm. Kiinassa koetellun menetelmän mukaan.
Rokote käy parhaillaan läpi kolmatta kliinistä testivaihetta. Tuotantoyhtiö valmistautuu teolliseen tuotantoon.

Rokotteella saattaa olla hyviä menestymisen mahdollisuuksia epäilijöidenkin joukossa. Sen tuotannossa ei sovelleta geenibiologiaa, kuten esim. Biontech-Pfizerin valmistuksessa.

Lisäksi on osoittautunut, että nämä ns. uuden polven rokotteet vaikuttavat vain suhteellisen lyhyen ajan täydellä teholla.

Siksi meneillään on jo kolmas rokotekierros puolen vuoden jaksolla ja se on todella käsittämätöntä.

https://valneva.com/research-development/covid-19-vla2001/

Nadja ilmestyy

Omassa asiassa; Nadjan käsikirjoitus on valmis. Kaksi mahdollisuutta:

  1. Saan ennokkotilauksia privana sen verran, että voin tilata kirjasatsin suoramyyntiin. Tämä on suht. nopea tapa.
  2. Kirja ilmestyy aikanaan ja sitä voi tilata kustantajalta Mediapinnalta, nettikirjakaupoista tai kirjastoista. Ei minulta.

Valinta on teidän.😅

EU, kunnianhimoinen ilmastojohtaja?

Euroalue on merkittävästi taloudelliselta suorituskyvyltään sekä Kiinaa, että Yhdysvaltoja heikompi. Siksi sen tulevaisuus ei kovin valoisalta näytä.

EU:n hysteerinen pyrkimys heiluttaa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä globaalin johtajan ja edelläkävijän viiriä joutuu tässä yhteydessä viistoon valoon.

Ei kai vain olisi niin, että tuontienergian varassa pyörivän Euroopan asemia pyritään globaalilla talouden näyttämöllä kohentamaan itse tehtyjen, omaa etua ajavien ilmastonormien avulla?

Ehkä täällä todella uskotaan, että eurooppalaiset energia-, ilmasto- ja ympäristöteknologiset normit ja innovaatiot nostavat Euroopan globaalin kehityksen kärkeen ja EU-maiden talouden sen aallonharjalle? Muussa tapauksessa edessä on maailmanloppu?

Jos näin on, kyseessä on traaginen virhearvio. Parhaillaan elämme vaihetta, jossa EU toimii kuin kerjäläinen käsi ojossa energia-almuja odotellen. Surkuhupaisaa, paitsi ei ole. Miten näillä resursseilla pärjätään globaalin talouden markkinoilla?

Nadja tulee

Alla on kuva kirjasarjasta. Kirjojen päähenkilö on rakennusmestari Kalervo Mäkinen, Salomäen kaupungin entinen elinkeinoasiamies.

Virka meni, kun kaupungin teollisuuskylä meni konkurssiin. Sen jälkeen Mäkisestä tuli vapaa yrittäjä. Työ johti myös ulkomaille.

Kirjoissa on pieni häive kirjoittajasta, mutta paljon ainesta 90-luvulla kohdalle osuneista sattumuksista.

Kirjoja piti aluksi olla vain yksi. Niitä tuli sitten kolme kuvan osoittamassa järjestyksessä. Nyt on vireillä neljäs ja hyvin todennäköisesti sarjan viimeinen, päätösteos, jos juhlavasti puhutaan.

Kirjan nimi on Nadja. Hän on entinen FSB:n majuri, josta tuli rakennusmestari Kalervo Mäkisen kohtalokas nainen. Käsikirjoitus on valmistunut.

Kaikki kirjat ovat saatavissa verkkokirjakaupoista sekä tilaamalla kirjastoista.

Nadja

Rakennusmestari Kalervo ”Kalle” Mäkisellä on kyky sekaantua asioihin, jotka eivät kohtuudella hänelle kuulu.

Myös henkilökohtaiset asiansa Kalle osaa perusteellisesti sotkea. Soppaa hämmentää asuinkumppani Kirsti, jonka vaikea suhde vihreäsilmäiseen naisvieraaseen rajan takaa tuottaa vakavia seurauksia. Kallella on edessään lopullinen ratkaisu.

Kustantaja: Mediapinta

Taitto ja ulkoasu: J. Vesikko

Kannen kuva: Sirkku Salmi

Hallituksen mittakaavat

Suomen hallituksella on pahanlaatuinen mittakaavaongelma veronmaksajien varoilla maksettavien ilmastonsuojelurahojen suhteen.

Tämän osoitti alleviivaten pääministeri Marin eduskunnan kyselytunnilla 14.10.2021. Hänen mukaansa Suomella oli jopa keskeinen rooli Euroopan unionin kunnianhimoisten päästötavoitteiden määrittelyssä. Hyvä tytöt!

Suomen osuus syyllisiksi määritellyistä globaalipäästöistä (hiilidioksidiksi laskennallisesti muutettuina) on 0,1 prosenttia.
Vaikutusta Suomen toimilla ja rahankäytöllä ilmaston suhteen on siis vain tämän maan asukkaiden toimeentuloon ja kunnianhimoaan jatkuvasti korostavien poliitikkojen urakehitysodotuksiin.

Suomalainen tutkimus ja elinkeinoelämä on hyvin selvillä maailmanmarkkinoiden tarpeista ilman suomalaisten uhria EU-alttarille.

Ei Suomen hallituksen tarvinnut globaalisti rahoittaa esimerkiksi avaruustutkimusta Vaisalan maailmankuulujen mittaus instrumenttien kehityksen hyväksi. Eikä sen tarvinnut opettaa eteläisten kehitysmaiden lapsia sen vuoksi lukemaan, että täkäläisille pelienkehitysfirmoille luotaisiin markkinoita.

Pienen maan hallituksen ensisijainen tehtävä ylintä poliittista valtaa käyttävässä Euroopan unionissa on puolustaa suomalaisten elinehtoja. Kaikki muu on toisarvoista.

Energia kallistuu, ilmasto pelastuu?

Euroopan unioni tai ainakin joku siellä Bryssel-Berliini -akselilla on huolissaan sähkön ja energian käytön kallistumisesta.

Tukkuostoja suunnitellaan, samalla kun maanosan suurin kaasun ja öljyn tuottajamaa eli Venäjä on pakotteiden ja poliittisen painostuksen kohde, nyt jo 8 vuoden ajan. Uutta Itämeren kaasuputkea ei sentään kyetty estämään.

Poliitikot selittävät energian kallistumista erilaisilla kausitekijöillä ja säillä. Tosiasiassa kyse on poliittisista, vuosia viritellyistä kehityskuluista, jotka muuttavat energiahuoltoa kehittyneissä teollisuusmaissa epävakaaseen, kestämättömään suuntaan. Kyseessä on ilmaston pelastaminen, sinänsä hanke vailla kaikkea järjellistä perustelua.

Yhteiskunnan energiaperustan radikaali muuttaminen – pois hiilivetyjen käytöstä – ennalta ennustamattomien taloudellis-teknisten prosessien varaan on johtanut epävarmuuden kasvuun.
Se näkyy väistämättä taloudessa, joka varautuu riskien lisääntymiseen.
Kyseessä on samalla myös poliittisten päätösten liikkeelle panema, jättimäinen taloudellisten ja teknisten resurssien ja rikkauksien uusjako. Sitä vauhdittaa koronasateenvarjon suojissa toteutettava, laatuudeltaan ennen näkemätön tukipaketti.

Tätä kaikkea perustellaan ilmastolla, ekologialla ja nyt myös lajien tuholla, sen estämisellä.
Käsi sydämelle: Kuka uskoo, että ilmasto näillä teoilla muuttuu ”paremmaksi”, ekologian periaatteet toteutuvat arjessa ja lajikato (muuten myös uusien lajien löytö) päättyy?

Poliitikko puhuu, vaatii ja tekee päätöksiä. Mutta hän ei kykene lupauksiaan täyttämään. Elämä muuttuu kalliimmaksi, koska kaiken perustana olevan energiatalouden rakennetta muutetaan ideologisin perustein kestämättömään suuntaan.

Juuri toisin, kuin politiikka meille kertoo. Fyysikoitten mielipiteitä ei tarvita eikä kysytä. He puhuvat liian monimutkaisesti eivätkä usko, että energiaa voisi luoda tyhjästä.

Jälkipuhe.

Kun hiili, öljy ja kaasu yritetään nopeasti korvata energian tuottajina tuulella ja auringolla, se tarkoittaa, että fossiililähteiden energian tuotanto ja tarjonta vähenee.

Poliittiset ratkaisut ajavat tilaan, jossa energia tulisi saada pääosin tuulesta ja auringosta. Vaikka mukaan otetaan biomassakin, energiapula on tosiasia ja nostaa hinnat pilviin. Tätä ongelmaa ei EU tukkuostoilla ei voi poistaa.

Kaasua ja sähköä ei käytännössä voida pitkäksi ajaksi varastoida.