Hallituksen mittakaavat

Suomen hallituksella on pahanlaatuinen mittakaavaongelma veronmaksajien varoilla maksettavien ilmastonsuojelurahojen suhteen.

Tämän osoitti alleviivaten pääministeri Marin eduskunnan kyselytunnilla 14.10.2021. Hänen mukaansa Suomella oli jopa keskeinen rooli Euroopan unionin kunnianhimoisten päästötavoitteiden määrittelyssä. Hyvä tytöt!

Suomen osuus syyllisiksi määritellyistä globaalipäästöistä (hiilidioksidiksi laskennallisesti muutettuina) on 0,1 prosenttia.
Vaikutusta Suomen toimilla ja rahankäytöllä ilmaston suhteen on siis vain tämän maan asukkaiden toimeentuloon ja kunnianhimoaan jatkuvasti korostavien poliitikkojen urakehitysodotuksiin.

Suomalainen tutkimus ja elinkeinoelämä on hyvin selvillä maailmanmarkkinoiden tarpeista ilman suomalaisten uhria EU-alttarille.

Ei Suomen hallituksen tarvinnut globaalisti rahoittaa esimerkiksi avaruustutkimusta Vaisalan maailmankuulujen mittaus instrumenttien kehityksen hyväksi. Eikä sen tarvinnut opettaa eteläisten kehitysmaiden lapsia sen vuoksi lukemaan, että täkäläisille pelienkehitysfirmoille luotaisiin markkinoita.

Pienen maan hallituksen ensisijainen tehtävä ylintä poliittista valtaa käyttävässä Euroopan unionissa on puolustaa suomalaisten elinehtoja. Kaikki muu on toisarvoista.